HIDROSTOP: hidroizolacija, zaptivanje, sanacija vlage, reparacija i zaštita betona, podlivanje ...

HIDROSTOP: prodaja materijala, izvođenje radova ...

Kvalitet u građevini zahteva kvalitetna rešenja, kvalitetne materijale i stručno izvođenje.
Neophodno je sinhronizovano ispuniti sva tri uslova naročito kod specifičnih građevinskih radova.