HIDROSTOP: hidroizolacija, zaptivanje, sanacija vlage, reparacija i zaštita betona, podlivanje ...

HIDROSTOP: prodaja materijala, izvođenje radova ...

Kvalitet u građevini zahteva kvalitetna rešenja, kvalitetne materijale i stručno izvođenje.
Neophodno je sinhronizovano ispuniti sva tri uslova naročito kod specifičnih građevinskih radova.

Posedujemo: opremu, alat, ruku za precizno, procenu za tačno, energiju za hitno, oko za lepo.

HIDROSTOP d.o.o. je ovlašćeni izvođač kompanije Sika.
U okviru kompanije SIKA, globalnog lidera u proizvodnji materijala specijalne namene u oblasti građevinarstva, razvijen je poseban sektor "Specijalizovani izvođači" u čijoj su nadležnosti svi poslovi vezani za hidroizolaciju, zaptivanje, ankerisanje, strukturno lepljenje, reparaciju i zaštitu betonskih konstrukcija, podlivanje i protivpožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija i krovova, itd.
Ovaj sektor usko sarađuje sa investitorima, projektantima, inženjerima i izvođačima radova.
Obezbeđena je direktna tehnička podrška od početnog planiranja, projektovanja i izvođenja.
Izvođenje obavljaju specijalizovani izvođači. Specijalizovani izvođači su osposobljeni, imaju kompletnu tehničku podršku,u obavezi su da poštuju tehnička rešenja i rade po uputstvima i smernicama.
Nema lutanja i improvizacije

"Biti majstor znači umeti odvojiti za vreme rada svoj posao od svega ostalog, znati tačno i jedino pred očima imati: šta treba uraditi i kako to uraditi, ne obazirati se ni na što što nema sa tim veze, ne brinuti se za uspeh, ne pomišljati na neuspeh, ničega se ne plašiti, a ništa ne ostavljati slučaju, uvek biti sav pri onom delu posla koji u tom trenutku obrađuješ. Ako tako radiš, sve oko tebe radi s tobom i sve ti pomaže, svaka alatka ti je prijatelj, svaka promena putokaz, a materijal pod rukom poslušan. Sve ide bez greške i zastoja, ili, bolje rečeno: svaka se greška popravlja i svaki zastoj nadoknađuje. Tada tvoj posao mora da napreduje, i što dalje, sve bolje; usput jača i biva lepši, jer raste iz tebe kao biljka iz semena koje je probrano i dobro posejano, i za koje je sve predviđeno."

Ivo Andrić